Skulpturer

Egentid

Halvtid

Väntan

Klotdragaren

Seglaren

Framtid

Ut-för

Klotförflyttning

Halvtid

Framtid