Utställning 2016 Gamla stan

Speglingar
Skulpturer i järn & trä

Utställningen har sin bakgrund i en banbrytande kombination av järn och trä. Trästockar förvandlades till syllar och järnet smiddes till syll-spikar. Det hela blev grundstommen för våra järnvägar som sedan mitten av 1800-talet har länkat människor och länder samman.

Skulpturerna i trä och järn visar här en särskild spegling av den så epokgörande utvecklingen.

De nu omgestaltade syllspikarna visualiseras i helt nya och aktuella konstellationer.

Utställningen omfattar skulpturer där järnfigurerna finns fästade i furu, körsbärsträ och norrländsk rönn.

Oljemålningar

 Utställningen rymmer även ett mindre antal målningar som
som kan ses via rubriken Oljemålningar/Galleri SVEA