Senhösten 2018

Fyra (4) skulpturer som ännu – november 2018 – inte visats
på någon officiell utställning.

Här presenteras tre (3) vyer av varje skulptur
för att på så sätt kunna ge mer rättvisa åt varje alster.

Vilka bilder bygger helheten?
De har namn, men dessa visas ej här.
OBS: Bilderna rullas in från höger!